Ďalšie referencie

„Jozef Ferencz sa aktívne podieľal na príprave Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou vyhotovenia korektúr anglických verzií dokumentov politickej sekcie a prekladom daných dokumentov z anglického do slovenského jazyka. Ďalej sa aktívne podieľal na simultánnom tlmočení Modelovej konferencie z anglického do slovenského jazyka.“

Ing. Nina Galanská
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

„Pán Jozef Ferencz bol pridelený na oddelenie IT, kde vykonával prekladateľské a tlmočnícke práce počas školenia implementácie IS SAP. S vykonanou prácou sme boli nadmieru spokojní.“

Anna Kováčová
Personálny manažér RF Malacky

„Napriek relatívnej náročnosti textu, za ktorý bol Jozef Ferencz zodpovedný, poradil si s ním výnimočne dobre. Ukázal, že je nielen dobrým prekladateľom, ale že nemá problém ani dodržiavať termíny…“

Lucia Otrísalová, PhD.
Odborná asistentka a študijná poradkyňa
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

„S tlmočníckymi službami DIFERENCZE sme nadmieru spokojní a rovnako naši zahraniční partneri.“

Robert Baculik
Kronospan s.r.o.

„​​S ​p. Ferenczom je spolupráca plynulá, je spoľahlivý a dodržiava termíny. Výborne komunikuje a je pozitívne naladený. Rozhodne sa tešíme na pokračujúcu spoluprácu.“

Ing. Melinda Marcziová
Majiteľka Bridge Intelligent Translations

„Mala som tu česť zažiť tlmočenie pána Ferencza na simulácii Model European Union 2017 v Štrasburgu, ktorá predstavovala legislatívny proces EU. Pán Ferencz odviedol veľmi dobrú prácu a vždy sa vynašiel aj v zložitých situáciách, takže som nikdy nemala problém s porozumením, a to ako pri tlmočení do slúchadiel tak aj pri tzv. šušotáži. Pozitívny pocit z jeho profesionálneho výkonu ešte zintenzívnil mikrofonický hlas, ktorý aj v napätých situáciách navodzoval pokojnú atmosféru. Využitie jeho služieb môžem len odporúčať.“

Ivana Ďurcová
Poslankyňa MEUS

„Tlmočnícke služby Jozefa Ferencza som využil počas konferencie konajúcej sa v Európskom parlamente. Tlmočenie bolo plynulé, zachytávajúce podstatné detaily z prejavu hovoriacich, ako z angličtiny, tak aj z francúzštiny, celkovo pôsobilo na profesionálnej úrovni a bolo možné sa naň spoľahnúť. Okrem toho, Jozef má príjemný a neunavujúci hlas, čo je dôležitý faktor, hlavne pri dlhších konferenciách. Celkovo Jozefove tlmočenie hodnotím veľmi pozitívne, a preto jeho služby môžem len odporučiť.“

Michal Fáber
Poslanec MEUS